Bezpłatna mammografia luty - marzec 2014 r., Józefów